I. Основни

 1. 1. Общите условия на уеб сайта ZeleniPari.com регламентират отношенията между потребителите участващи в играта и компанията, която стои зад нея. Те са достъпни на следния интернет адрес: https://zelenipari.com/terms. ZeleniPari.com си запазва правото да променя и допълва тези общи условия, в случай на необходимост. Играта не е задължена да известява потребителите за това си свое действие.
 2. 2. С регистрацията си всеки потребител изрично се съгласява и задължава да спазва и уважава тези условия. Нарушаването им може да доведе до блокиране на потребителския профил. В такъв случай ZeleniPari.com си запазва правото да не изплати натрупаната от блокирания потребител сума.
 3. 3. Играта ZeleniPari.com е достъпна по всяко време на денонощието. Тя може да бъде използвана от всяка точка на света, като за целта бъде зареден следния интернет адрес: https://zelenipari.com. Възможно е понякога уеб сайта да бъде офлайн, поради предварително планирани профилактични паузи или други проблеми, за което никой не носи отговорност. В случай, че потребителят не може да осъществи достъп до играта, се препоръчва той да изчака няколко часа. Ако дори и след изтичането им, достъпът му до играта е ограничен, може да се свърже с екипа на ZeleniPari.com за да съобщи за проблема.
 4. 4. Въпреки наличието на мобилна версия, силно се препоръчва ZeleniPari.com да бъде използван през настолен компютър или лаптоп, поради по-добрата работа и ефективност, които могат да бъдат постигнати по този начин.
 5. 5. Главната цел и идея на ZeleniPari.com е да предостави възможност на потребителите да печелят реални пари. Това става възможно след като те се регистрират в играта и по този начин създадат свой собствен профил. Повече информация за това какви са дейностите, които потребителят трябва да извършва за да трупа пари в профила си, може да се разбере в рамките на самата игра.
 6. 6. Играта ZeleniPari.com се управлява от регистрирано юридическо лице, което спазва всички необходими закони и разпоредби за да изпълнява дейността си максимално коректно. Тя е собственост на компанията "НАГРАДИ 1" ЕООД с ЕИК: 204183686. Седалището на компанията се намира на следния адрес: град София, р-н Красна поляна, кв. Западен парк, ул. Суходолска 2. Всеки може да се свърже с компанията-собственик, като изпрати писмо на следния e-mail адрес: support@zelenipari.com.
 7. 7. Играта ZeleniPari.com е насочена към българските потребители и е създадена специално за тях.
 8. 8. Никой от потребителите в ZeleniPari.com няма право да извършва злонамерени действия спрямо играта и останалите потребители в нея, без значение от какъв характер са те.

II. Регистрация

 1. 1. Всеки потребител може да си създаде собствен профил в ZeleniPari.com, като за целта се регистрира в играта. Процесът отнема не повече от 30 секунди и е напълно безплатен. Той дава на вече регистрирания потребител възможност да заработва парични средства в профила си.
 2. 2. Понякога е възможно регистрацията на нови потребители да бъде временно преустановена, поради прекалено голям брой активни потребители в играта. В такъв случай се препоръчва на кандидат-участника да изчака известно време преди да опита отново.
 3. 3. Всеки има право само на една единствена регистрация в ZeleniPari.com. Изключение се прави само и единствено когато предишния регистриран профил вече не се използва, поради една или друга причина, за което потребителят следва да уведоми ZeleniPari.com възможно най-скоро.
 4. 4. След регистрацията си в ZeleniPari.com, всеки потребител е длъжен да потвърди своя e-mail адрес, както и да попълни своите лични данни за изплащане на натрупани суми. Те ще бъдат използвани от играта, само и единствено когато потребителят събере достатъчно голяма сума спечелени пари и желае тя да му бъде изплатена. Те няма да бъдат споделяни с трети лица или пък разпространявани свободно в интернет пространството. Изключение се прави само и единствено когато властимащите органи поискат да им бъде предоставена информация.
 5. 5. За да бъдат защитени данните на потребителите, те биват криптирани, като по този начин те не могат да бъдат откраднати в случай на хакерска атака. Потребителят може да бъда спокоен, че личните данни, които предоставя на ZeleniPari.com, са достатъчно добре защитени и няма да бъдат използвани неправомерно.
 6. 6. Всеки потребител в ZeleniPari.com се задължава да разпространява и промотира играта сред своите познати, колеги, приятели, роднини и т. н. Най-вече се изисква уникалните линкове за гласуване и канене на приятели, които всеки потребител притежава, да бъдат споделяни ежедневно. Уеб сайтът може да напомня и приканва потребителят да прави това, както и когато сметне за редно.
 7. 7. Никой потребител няма право да генерира фалшив трафик към своите линкове за гласуване и канене на приятели по един или друг начин.
 8. 8. Всеки потребител в ZeleniPari.com се съгласява да получава поискани и непоискани търговски и нетърговски съобщения и известия, на посочения от него e-mail адрес. Потребителят няма право да извършва злонамерени опити с които да преустанови получаването им, като например маркира и докладва полученото като СПАМ, тъй като това може сериозно да навреди на репутацията на играта.
 9. 9. Уеб сайтът ZeleniPari.com не носи отговорност за неправилно и грешно попълнени потребителски и лични данни. В случай, че потребителят изпрати заявка за изплащане на натрупана сума, а данните му са некоректни, неговата заявка ще бъде анулирана и сумата няма да му бъде изплатена, нито пък възстановена обратно в профила.
 10. 10. Всеки регистриран потребител в ZeleniPari.com сам носи отговорност за своя профил в играта. Уеб сайтът не носи отговорност, ако профила на потребителят е бил неправомерно откраднат поради негова вина.
 11. 11. Всеки потребител в ZeleniPari.com може да се откаже от своята регистрация по всяко време, без да е необходимо да дава някакво обяснение за това си свое действие. Уеб сайтът е длъжен да уважи молбата за прекратяване на участие на изявилия желание потребител, както и да изтрие всички предоставени от него потребителски и лични данни завинаги.

III. Лимити за гласуване

 1. 1. Максималната сума, която всеки потребител в ZeleniPari.com може да заработи е 300 лева в рамките не един месец или по-точно 30 дни. Всеки един глас на всеки потребител му носи 4 стотинки в профила. Уеб сайтът обаче удържа по 1 стотинка от всеки получен глас. Тези суми се използват за покриване на разходи и изплащане на комисионни. Така на максималната месечна сума от 300 лева, общата удръжка ще бъде 75 лева. Тоест потребителят ще получи чисто 225 лева от играта, а не 300 лева. Такъв е месечния лимит и по този начин се смятат чистите суми и удръжките.
 2. 2. След като месечния лимит след удръжките е 225 лева, разделяме това число на 30 дни за да получим дневния лимит в лева. Получава се сумата от 7,50 лева. Това пък означава, че всеки потребител може да спечели от играта максимум 7,50 лева в рамките на един ден. Ако потребителят достигне до тази спечелена сума за деня, неговият линк за гласуване ще бъде временно деактивиран до 00:00 ч. на следващия ден.

IV. Реклами

 1. 1. Всеки потребител в ZeleniPari.com, без значение дали е регистриран или не, няма право да блокира рекламите в играта, използвайки Ad block, Ad block Plus, Ad block Pro или друго разширение за своя уеб браузър или устройство. Приканват се потребителите използващи подобно разширение да го деактивират или пък да го настроят, така че да блокира рекламите във всички уеб сайтове с изключение на нашия.
 2. 2. Рекламите са едно от нещата, благодарение на което ZeleniPari.com функционира. Ако всеки потребител реши да блокира рекламите в играта, уеб сайтът няма да може да изплащане натрупани суми и ще спре да работи. Именно заради това е жизнено важно те да се показват на всички потребители, въпреки че понякога биха могли да бъдат натрапчиви и досадни.

V. Изплащане на суми

 1. 1. Начините и условията по които ZeleniPari.com изплаща натрупани суми, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://zelenipari.com/payments. Възможно е да има и допълнителни условия, които да бъдат поместени в страницата от която се изпраща заявка за изплащане на сума.

VI. Заключителни

 1. 1. Допълнителни условия и правила могат да бъдат поместени и на други страници в ZeleniPari.com, в случай на необходимост. Именно заради това всеки потребител се приканва да чете всичко написано на всички възможни страници. По тази начин той ще бъде максимално информиран и запознат с политиката на играта.