I. Основни

 1. 1. Играта ZeleniPari.com съхранява потребителска и лична информация за участниците в нея. Тя е свързана с техния профил и действията, които те предприемат в рамките на играта.
 2. 1.2. Предоставянето на тази информация е задължително условие. При отказ от изискваната информация участието на потребителят би било невъзможно.
 3. 2. ZeleniPari.com използва и "бисквитки" ("cookies") с цел да подобри производителността играта. Те се съхраняват единствено на потребителското устройство и в тях не се съдържа лична информация, а само потребителска.
 4. 3. Всички данни на всички потребители се съхраняват в криптиран формат. В случай на хакерска атака, никой няма да успее да ги разкодира и прочете, тъй като ZeleniPari.com прилага защита на най-високо ниво.
 5. 4. Екипът на ZeleniPari.com има право да променя и допълва политиката за поверителност, в случай на необходимост. Той не е задължен да известява потребителите за това си свое действие.

II. Права

 1. 1. Играта ZeleniPari.com няма право да предоставя на трети лица потребителските и личните данни на потребителите. Изключения се правят само и единствено, когато властимащите органи поискат информация за потребителят.
 2. 2. Всеки потребител в ZeleniPari.com може по всяко време да види каква потребителска и каква лична информация съхранява играта за него.
 3. 2.2. Той има право да поиска съхраняваните за него данни да бъдат моментално изтрити. Това на практика би означавало, че неговият профил в играта също ще бъде изтрит, а цялата информация в него ще бъде заличена завинаги.
 4. 2.3. В страниците в които потребителят може види какви данни играта съхранява за него, има информация как той може да се възползва от това си право.

III. Заключителни

 1. 1. Казано накратко - политиката за поверителност определя начина по който играта съхранява данните на потребителите. Тя е поместена на следния интернет адрес: https://zelenipari.com/privacy_policy.
 2. 1.2. В случай на необходимост, всеки потребител може да се свърже директно с ZeleniPari.com, като за целта изпрати писмо до следния e-mail адрес: support@zelenipari.com.
 3. 1.3. Екипът на играта не се ангажира със срок в който да изпрати отговор на подателят, поради голямата му натовареност и ангажираност с играта.